ACE Committee

Founder President

 • Dr. M.S. Srinivas

Past Presidents

 • Dr. Alex C. Varghese

 • Dr. Charudutt Joshi

 • Dr. Varsha Samson Roy

 • Dr. Priya Kannan

 • Dr. Dakshinamoorthy Swaminathan

 • Dr. Ved Prakash

  President
 • Dr. Sanjay Shukla

  Vice President
 • Dr. Sujatha Ramakrishnan

  Secretary
 • Dr. Sushil Kumar Chopra

  Joint Secretary
 • Dr. Gaurav Majumdar

  Treasurer
 • Dr. Parasuram Gopinath

  Joint Treasurer

Executive Committee Members

 • Dr. Rajvi Mehta

 • Mr. Shrikanth Yatnale

 • Ms. Saroj Agarwal

 • Mr. Durai P

 • Dr. Ravindranath Nirwani

 • Mrs. Jayalakshmi Shoraff

 • Dr. Pranay Ghosh

 • Dr. Rahul Sen

 • Mr. Sanketh Dhumal Sathya

 • Dr. Paresh Makwana

 • Mr. Dilip Kumar

 • Mr. Falguni Patro

 • Dr. Priya Selvaraj

 • Ms. Deepthi Repalle

 • Dr. Varsha Jain